Menu
  • Zavolejte nám +420 777 335 840

  • Sídlo Wilsonova 368, 539 01 Hlinsko

  • Napište nám ludek.puchyr@dalu.cz

Akumulace energie-Enerbank

Principem je využití slunečního záření v létě. Pomocí termických slunečních kolektorů je zahřívána voda v nádrži umístěná pod zemí. Zároveň je pomocí ocelových jehel nahřívána okolní půda, která udržuje teplotu vody. Teplá voda je poté používána k vytápění objektu během zimy. V kombinaci s fotovoltaickou elektrárnou, která zajišťuje zásobování elektřinou, nabízíme zařízení, které umožňuje z velké části používat vlastní energii k provozu objektů a tím výrazně snížit účty za elektřinu a teplo.

enerbank