Menu
  • Zavolejte nám +420 777 335 840

  • Sídlo Wilsonova 368, 539 01 Hlinsko

  • Napište nám ludek.puchyr@dalu.cz

Kogenerační jednotka

Kogenerační jednotka je zařízení pro kombinovanou výrobu elektřiny a tepla (KVET). V procesu kogenerace dochází k vysokému využití energie v palivu (zemní plyn), které může činit u námi nabízené KGJ až 160 %. Odpadní teplo je využíváno pro vytápění a ohřev TUV. KVET je státem provozně podporována formou zelených bonusů za výrobu elektrické energie.

Způsob užití

a) Nové provozy: osazování do nových průmyslových objektů – v tomto případě není potřeba osazovat plynové kotle (ty mohou být jen jako záloha pro případ výpadku) nebo jako náhrada stávajících zdrojů výroby tepla.

b) Stávající provozy: náhrady plynových kotlů (atmosferické i kondenzační), náhrada kotlů na pevná paliva (uhlí, dřevo, koks), náhrada kotlů na tekutá paliva lehký topný olej (LTO)