Menu
  • Zavolejte nám +420 777 335 840

  • Sídlo Wilsonova 368, 539 01 Hlinsko

  • Napište nám ludek.puchyr@dalu.cz

Fotovoltaické systémy

Naší hlavní činností je výstavba fotovoltaických a hybridních systémů na klíč. Předmětem realizace je podání žádosti o připojení, zpracování projektové dokumentace, dodávka a montáž kompletní technologie a zajištění nezbytných administrativních úkonů spojených s připojením do sítě a případné zajištění licence na výrobu elektřiny (pro zdroje o výkonu nad 10 kWp).

Zároveň nabízíme možnost vyřízení žádosti na získání dotace z programu nová zelená úsporám.

Hybridní systém

Hybridní systém je vhodný pro rodinné domy, chaty, chalupy, firmy nebo průmyslové areály, kde je k dispozici klasická přípojka elektřiny. Největší výhodou fotovoltaického hybridního systému je, že téměř veškerá výroba elektřiny z fotovoltaických panelů je využita pro vlastní spotřebu ať už ve formě elektrické energie či pro přitápění, ohřev TUV, klimatizace, zavlažování, provoz bazénu nebo jiných předem určených spotřebičů a jen malá část je dodána ve formě přebytků do sítě. Hybridní fotovoltaické elektrárny především na střechách rodinných domů a firem umí efektivně zužitkovat téměř 100% elektrické energie. V případě zájmu nás neváhejte kontaktovat.

Fotovoltaický ohřev vody
Systém SOLAR KERBEROS slouží k úspornému ohřevu vody. Využívá přednosti fotovoltaického akumulačního ohřevu se sledováním bodu maximálního výkonu (MPPT) – viz Technický list

Zabýváme se rovněž dodávkou jednotlivých komponentů – fotovoltaických panelů, měničů, nosných konstrukcí, případně wattrouterů.

WATTrouter

WATTrouter je programovatelný regulátor pro optimalizaci vlastní spotřeby pro objekty s instalovanou fotovoltaickou elektrárnou. Po správné instalaci a nastavení regulátor dokonale optimalizuje využití přebytků energie vyrobených vaší FVE. Návratnost zařízení se počítá dle výkonu FVE a možnostem využití vyrobené energie.

Monokrystlické

Monokrystlické

Monokrystalické křemíkové články jsou pro pozemské využití nejčastěji vyráběny Czochralskiho procesem, jehož výsledkem jsou válcové monokrystaly o průměru 0,3m a délce až několika metrů. Ty jsou řezány nejčastěji do osmistěnných tyčí a dále na plátky o tloušťce 0,3mm. Po vytvoření vrstev P a N dopováním a připojení zadního kontaktu jsou naneseny přední kontakty a antireflexní vrstva. Účinnost: 15-18%

Tvar: Závisí na způsobu řezání válcového monokrystalu – od kruhu po čtverec. Kruhové články jsou levnější, čtvercové se lépe uspořádávají do modulů. Velikost: nejčastěji 100x100mm, 125x125mm; poloměr 100, 125 nebo 150 mm.

Struktura: homogenní

Barva: tmavomodrá až černá s antireflexní vrstvou, šedá bez antireflexní vrstvy

Polykrystalické

Polykrystalické

Polykrystalické křemíkové články jsou vyráběny odléváním a následným ochlazováním křemíkových ingotů. Vzniklé bloky jsou řezány na tyče a ty pak na plátky tloušťky 0,3mm. Plátky jsou dopovány, opatřeny zadním a předním kontaktem a antireflexní vrstvou.

Účinnost: 13-16%

Tvar: čtvercový

Velikost: nejčastěji 100x100mm, 125x125mm a 150x150mm

Struktura: Během lití jsou vytvořeny krystaly různých orientací, které po nařezání tvoří charakteristickou strukturu článků.

Barva: modrá s antireflexní vrstvou, šedostříbrná bez antireflexní vrstvy

Tenkovrstvé

Tenkovrstvé

V tenkovrstvých solárních článcích je fotoaktivní polovodič nanesen v tenké vrstvě na podklad (libovolný, nejčastěji sklo). Používané polovodiče jsou amorfní křemík, CIS nebo CdTe, které díky své vysoké absorpci slunečního záření umožňují vytvářet fotoaktivní vrstvy tenké až 0,001mm. Tyto polovodiče navíc tolerují vyšší obsah příměsí, což zároveň s malou spotřebou materiálu vede k výrobním úsporám. Zároveň je možná vysoce automatizovaná a rychlá výroba.

Velikost tenkovrstvých článků je omezena pouze možnostmi výrobních technologií, teoreticky je lze nanést na libovolně veliký podklad. Zadní kontakt je kovový a neprůhledný, přední kontakt tvoří vysoce průhledné vodivé oxidy kovů. Takové řešení umožňuje výrobu velmi tenkých transparentních FV modulů. Při výrobě je nejprve vytvořen tzv. „surový“ modul – několik článků ve tvaru dlouhého úzkého pásu spojených v řadách na příslušném podkladu. Surový modul je zapouzdřen (EVA fólie) a svrchu opatřen ochrannou vrstvou, např. sklem. Tenkovrstvé články mají účinnost 5-9%, ale jsou méně než krystalické články náchylné na stínění a v podmínkách s nízkou intenzitou slunečního záření u nich nenastává tak výrazný pokles výkonu.